ПОКАНА: УЧЕСТВО И ДОБИВАЊЕ ГРАНTОВИ – ИПАРД 2

ПОКАНА

за учество на обука
„ПОДДРШКА ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕКУ ИПАРД 2 ПРОГРАМАТА НА ЕУ“

Датум: 01.06.2017 (четврток)
Место: Сојуз на стопански комори на Македонија
Адреса: Бул. М. Т. Гологанов Бр. 1 (до Католичка Црква)
Почеток: 10:00 часот

ОД 50% ДО 75% ВО ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ЗА ЕНЕРГИЈА

Сојуз на стопански комори на Македонија, Ве информира за програмата за рурален развој 2016 - 2020 од Инструментот за предпристапна помош во која се предвидени 79 милиони 623 илјади 529 евра во рамки на петатта компонента ИПАРД 2 од програмата на Европаската Унија.
Новата програма за апликација за финасиски средства од ИПАРД 2 има можности за развој и подршка во различни дејности. Обуката е наменета за сите заинтересирани правни лица кои сакаат да се запознаат со оваа програма кои имаат идеја и планираат да започнат бизнис во делот на Енергетиката.

АГЕНДА
10:00-10:15 Регистрација на учесници
10:15-10:30 Платформа за финасирање на правни лица, бизниси, стартап, новоформирани фирми
10:30-11:00 Менаџирање на проектите
Инволвирани субјекти и институции во проектите и нивно значење во процесот на одобрување 
Опис на мерки, за кои може да се подготви проект за финасирање
Мерка - Инвестиции во физички средства на земјоделско стопанство
11:00-11:45 Како од идеја до реален бизнис, кофинасисран од ИПАРД 2 
11:45-12:00 Прашања во врска со темата
Обуката ќе се спроведе преку интерактивна дискусија, и учесниците ќе имаат можност да дискутираат и поставуваат прашања.
Обуката ќе ја води : Прет. за енергетика г.дин МАНАСКОВ ЃОРЃИ - Eксперт за енергетика и г.дин Кирил Тодоров - раководител на Агенцијата за финансиска подршка на РМ.

Компаниите кои се заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 31 мај 2017 година на
е-маил: manaskov@gmail.com

Напомена: Oбуката е бесплатна за членовите во ССК кои во целост ја имаат подмирено својата членарина. За сите останати компании, задолжително е да се зачленат во КОМОРАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА .
Со почит, 
МАНАСКОВ ДООЕЛ

 

Напишете коментар

Translate »