ПРВА ЕНЕРГЕТСКА ТРИБИНА ВО ВИНИЦА

заедно со градоначалникот на Виница г-дин Ивица ДИМИТРОВ со преставници од општината г-дин Лазар Лазаров и др. Присаство на преставници од Владата на Македонија - СОВЕТНИКОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА ПРЕМИЕРОТ НА ВЛАДАТА Г-дин Љубе Бошковски, консултант од ИПАРД г-дин Кирил Тодоров и директорката на ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ г-а Маја Јанева. Присаство имаше на повеќе од 200-300 компании и градоначалници од повеќе општини од Македонија. ЕНЕРГЕТСКИТЕ ТРИБИНИ ќе продолжат низ сите Општини во Македонија во текот на цела година.

Напишете коментар

Translate »