Тиквешко Езеро – Еко-номска катастрофа

Многу лош економски и политички знак е што се дозволи да се испушти големо количество на вода од Тиквешко езеро. Во најсушниот летен период кога е потребно да се акумулира што е можно повеќе количество на вода во езерата за да може таа вода во најтешките зимски услови да ја спаси ВИСОКАТА ЦЕНА на електрична енергија. Ние граѓаните и компаниите, посебно тие кои не се на слободен пазар, во тоа зимско време, Македонија ќе мора да купува - увезува електрична енергија по многу висока цена.
Надлежните органи ќе почнат во тие услови со штедење и гасење на улични осветлувања низ градот и високи сметки на граѓаните и компаниите.
Праќам апел до надлежните и одговорни лица да внимаваат што прават со парите на граѓаните и компаниите, и одговорно да ги превземат сите мерки за да не се случи зимово поскапување и недостаток на електричната енергија.
Воедно праќам апел и моја стручна помош да се превземат сите потребни мерки за да Македонија ја подобри ЕКОНОМСКО И ЕНЕРГЕТСКА СТАБИЛНОСТ која ,, МОРА ,, во државата да се отпочне со нови изградби на хидроцентрали и други видови на обновливи енергии..., подобрување на односите помеѓу граѓаните и дистрибутерот.... и т.н.
Политичката стабилност многу зависи и од економската стабилност и енергетската стабилност во државата и тоа не смее да се потцени.
Пред се, се граѓаните и компаниите во Македонија и нормарлно за стабилна Република Македонија.
Со почит
Манасков Ѓорѓи

Напишете коментар

Translate »