За Комората

Бордот на Стопанската Комора за Енергетика на Македонија е формиран од 50 компании во Централен Регистар на Република Македонија. Извршните членови на комората со нивните податоци се доле-наведени.

 

Ѓорѓи Манасков
Претседател

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: manaskov@gmail.com

 

 

 

Маја Јанева
Извршен Директор

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com

 

Серкан Цоскун
Вице-Претседател за Турција и Азија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com

 

Ристо Каракашев
Вице-Претседател за централна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com


Сашо Мазневски

Вице-Претседател за централна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com


Љубинка Здравеска

Администрација и записник

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com

Translate »