ПРВИОТ РОДЕНДЕН на Стопанската Комора за Енергетика на Македонија 18.09.2019

Обележан првиот роденден на Стопанската Комора за Енергетика на Македонија

на 18.09.2019 година во Ресторан ГРАДИНА

На компаниите и граѓаните во Македонија им е потребна НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ на електричната енергија и горивото. Доколку се намалат цените ќе се подобри ЕКОМСКАТА И ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КОМПАНИИТЕ и нема да си одат граѓаните и компаниите надвор од Македонија да работат, туку во Македонија ќе се створат услови за нормален живот, а воедно ќе ги привлечеме и сите инвеститори да инвестираат во Македонија.
СРЕЌЕН ПРВ РОДЕНДЕН - 18.09.2019
Манасков Ѓорѓи

Translate »