Сертифицирање на наставници и училишта – О.О.У. Димитар Поп Георгиев Беровски – 15.01.2020 – Општина Ѓорче Петров

15.01.2020 - СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ - Првата ЕНЕРГЕТСКА ОБУКА во 2020 година почна во О.О.У. Димитар Поп Георгиев - Беровски - пред наставниците и директорката Сашка Новковска со цел запознавање и обучување на ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО.

Сите присутни наставници на обуката добија СЕРТИФИКАТ за учество на обуката за ,, ОСНОВИ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ,, .

ПРОДОЛЖУВАМЕ ПОНАТАМУ ВО ОСТАНАТИТЕ УЧИЛИШТА !!!

 

Translate »
shares