IV – Меѓународна конеренција за енергетика во Македонија – 29.11.2019

На 29.11.2019 година по ( IV ) четврти пат се одржа  IV - Меѓународната конференција за енергетика организирана од СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА заедно со членовит и компаниите.

      

Translate »
shares