Потпишан МЕМОРАНДУМ за соработка со СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА и ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ и УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Кирил и Методиј,, – Скопје

Со директорката Г-ѓа Драгана Черних на Сеизмолошка опсерваторија од Скопје преку Природно -математички факултет и Универзитетот ,,Кирил и Методиј,, - потпишаа МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА на IV Меѓународна конференција за енергиетика одржана во Скопје.

Целта на меморандумот за соработка е да се помогне на Сеизмолошката опсерваторија да ги подобри мерењата за земјотреси во Македонија и укаже навремено за несакани последици.

Translate »
shares