Опции за членство

Доколку сте пренасочени на оваа страна:

  • Не сте уплатиле или вашата трансакција не е доспеана
  • Членството ви е истечено и треба да уплатите членарина со помош на уплатницата доставена преку Е-Маил

Во случај да имате проблеми со вашето членство, ве молиме контактирајте не на (е-маил адреса), (телефон) или контакт форма.

Translate »