За Комората

Бордот на Стопанската Комора за Енергетика на Македонија е формиран од 50 компании во Централен Регистар на Република Македонија. Извршните членови на комората со нивните податоци се подоле наведени.

 

Ѓорѓи Манасков
Претседател

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: manaskov@gmail.com

 

 

 

 Љубинка Здравеска

Администрација

Тел: +389-2-6091029
Е-Маил: manaskov.info@gmail.com

Вице-Претцедатели по региони

Серкан Цоскун
Вице-Претседател за Турција и Азија

Тел: +389-2-6091029
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  

Фејми Косовали
Вице-Претседател за Америка и Африка

Тел: +389-2-6091029
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com

 

Ристо Каракашев
Вице-Претседател за Централна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-235253
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com


Сашо Мазневски

Вице-Претседател за Западна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-522317
Е-Маил: smaznevski@yahoo.com

 

Translate »