За Комората

Бордот на Стопанската Комора за Енергетика на Македонија е формиран од 50 компании во Централен Регистар на Република Македонија. Извршните членови на комората со нивните податоци се подоле наведени.

 

Ѓорѓи Манасков
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-996887
Е-Маил: manaskov@gmail.com

 

 

 

 Љубинка Здравеска

Директор на човечки ресурси при С.К.Е.М

Тел: +389-2-6091029
Е-Маил: manaskov.info@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


АМБАСАДОРИ НА КОМОРАТА ПО РЕГИОНИ


Петар Питулков

Амбасадор за Република Чешка при С.К.Е.М.

Стопанската Комора за Енергетика на Македонија

Тел: +389-2-6091- 029

Моб: +389-78-722-344
Е-Маил: chamberofenergymk@gmail.com

 

 

ВИЦЕ - ПРЕТСЕДАТЕЛИ ПО РЕГИОНИ

Серкан Цоскун
Вице-Претседател за Турција и Азија

Тел: +389-2-6091029

Е-Маил: chambarofenergymk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Газменд Мурати
Вице-Претседател за Германија

Тел: +389-2-6091029
Е-Маил: chamberofenergymk@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фејми Косовали
Вице-Претседател за Америка и Африка

Тел: +389-2-6091029

Е-Маил: chambarofenergymk@gmail.com

 

Вице-Претцедатели по региони во Македонија

_____________________________________________________________________________________________________

Ристо Каракашев
Вице-Претседател за Централна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-235253
Е-Маил: tkmanaskov@gmail.com


Сашо Мазневски

Вице-Претседател за Западна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-70-522317
Е-Маил: smaznevski@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Горан Мазневски
Вице-Претседател за Јужна Македонија

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-77-501101
Е-Маил: maznikot@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Ивона Јакимовска

Директор во Кабинетот за Туризам при С.К.Е.М

Тел: +389-2-6091029
Моб: +389-78-281528
Е-Маил: ivona.camelliatravel@gmail.com

 

 

Translate »
shares